”Jag känner att jag måste prata om
det här, för kommande generationer.
För att världen ska bli en bättre plats.”

– Josefine, 23, transtjej i ”Mitt ID”